Sveučilište u Zagrebu
Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije

i

Srpsko privredno društvo «Privrednik», Zagreb


Istraživački projekt


Srpsko privredno društvo «Privrednik» (1897. – 1946.):
poduzetnici, povjerenici i pitomci


KOMPJUTORSKA BAZA PODATAKA
O PRIVREDNIKOVIM PODUZETNICIMA, POVJERENICIMA I PITOMCIMA


Voditelji:

Prof. dr. sc. Drago Roksandić
Nikola Lunić, prof.


Koautori:

Damjan Kovačić, bacc. hist.
Nikola Lunić, prof.
prof. dr. sc. Drago Roksandić
mag. Milena Savić
Dražen Urch, prof.
Dejan Zadro


Zagreb, 2010.