Projekt monografije i usavršene baze podataka

Srpsko privredno društvo «Privrednik» (1897. – 1946.): poduzetnici, povjerenici i pitomci

Predgovor

Uvod

  1. Privrednikovi pitomci između seoskih i gradskih okoliša

  2. Privrednikovi povjerenici – dobročinitelji i/ili poslovni ljudi

  3. Poslodavci kao "drugi" i usmjerivači na putu prema modernom svijetu

  4. Privrednikovi pitomci u svijetu rada i poduzetništva

Zaključak: Privrednik u razvitku modernoga građanskog društva

Prilozi:

Izvori i literatura za povijest Privrednika