Predmet: Opis studije "Srpsko privredno društvo 'Privrednik' (1897-1947.)

U povijesti Srba u Hrvatskoj u "dugom" 20. stoljeću, naročito kada je riječ o njihovoj građanskoj kulturi, rijetko je koji fenomen toliko važan kao "Srpsko privredno društvo 'Privrednik'", koje je djelovalo od 1897. do 1947. godine. Ideja da se nadarenu, a siromašnu seljačku djecu osmišljeno i sustavno upućuje na zanatsko i trgovačko naukovanje u redovito najrazvijena gradska središta najprije Habsburške Monarhije, a potom i Kraljevine SHS/Jugoslavije nije bila izvorno srpska, ali je u slučaju Srba u Hrvatskoj na razmeđu 19. i 20. stoljeća bila akt samosvijesti, ali i uvjerenja da se samo radom i poduzetnošću usklađenima s potrebama modernog doba može stvoriti masovan sloj ljudi koji će imati zajamčenu budućnost, ali biti i najjače uporište budućnosti cijele zajednice u Hrvatskoj, odnosno, jugoslavenskoj državi. činjenica je da se Društvo utemeljuje u razdoblju poslije nestanka Vojne krajine u kojoj je živio pretežan dio Srba u Hrvatskoj i u kojoj kultura rada i poduzetništa, ako nisu imali (ne)posredne veze s vojnokrajiškim sistemom u pravilu nisu bili na visokoj cijeni, kada je riječ o "običnom" svijetu, napose, "akatoličkom".

Iako je fenomen "Privrednik" dobro poznat, štošta s njime u vezi je i istraženo, vrlo mnogo toga ostaje učiniti i to primjenom metoda koje u hrvatskoj historiografiji i nisu bile u češćoj upotrebi. Ova je studija u svojoj empirijskoj osnovi kvantitativnohistorijska, a u interpretaciji socio-kulturno historijska.

Naime, "Spomen knjiga Srpskog privrednog društva 'Privrednik' 1897-1947." (Beograd, 1984.) sadržava osobne podatke o 36.775 pitomaca "Privrednika", što redovito uključuje godinu, mjesec i dan dolaska pitomca na naukovanje, njegov redni broj, koji je istovremeno i redni broj njegova arhivskog dosijea, prezime, ime i ime oca pitomca, mjesto porijekla, ime posrednika i/ili povjerenika "Privrednika", kao i podatke o poslodavcu, njegovoj struci i mjestu naukovanja. Na temelju ovih podataka, unijetih u bazu podataka i obrađenih u jednom od najboljih programa za istraživanja u društvenim znanostima SPSS, raspolaže se s mogućnostima mnogobrojnih statističkih obrada serijelnih obavijesti. Na temelju tih obrada i dodatnih arhivskih i bibliotečkih istraživanja moguće je dobiti izuzetno detaljan uvid u povijest "Privrednikovih" pitomaca, kao i cijelog Društva u promjenljivim socioekonomskim i sociokulturnim kontekstima, kao i uvid u one procese sociokulturnih transfera kojima se jedna tradicionalna ruralna populacija pretvarala u vitalnu urbanu radnu i poduzetničku populaciju, s odlučujućim učinkom na modernizacijske procese u povijesti Srba u Hrvatskoj. Rukopis će u osnovi biti historijskoantropološki strukturiran, s podjelom na glavne dijelove: Prvo: "Privrednikovi" pitomci između seoskih i gradskih okoliša; Drugo: "Privrednikovi" povjerenici/posrednici – dobročinitelji i/ili poslovni ljudi; Treće: Poslodavci kao "drugi" i usmjerivači na putu prema modernom svijetu; četvrto: "Privrednikovi" pitomci u svijetu rada i poduzetništva. Pored Predgovora, Uvoda i Zaključka, knjiga će imati i veći broj tablica, grafikona, karata, fotografija i CD-ROM kopiju baze podataka.

Autori su prof. dr. sc. Drago Roksandić s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu i doc. dr. sc. Damir Ljubotina s Odsjeka za psihologiju (kao programer), koji s većom skupinom suradnika rade na bazi podataka i istovremenu su autori teksta, koji će u svojoj "čistoj" formi biti limitiran na 300 strana rukopisa (bez kazala).

prof. dr. sc. Drago Roksandić